Persoonlijk Traject


 Individuele coaching 

Heb je een vol hoofd, ben je overprikkeld, kan je moeilijk slapen, heb je hoofdpijn of buikpijn, ben je boos, verdrietig, weet je het gewoon even niet meer of zit je vast? We maken je plan erg persoonlijk en op maat zodat jij het helemaal ziet zitten en kan groeien.                                

Al spelend en al doende gaan we aan de slag. Wat vind jij leuk? Bewegen, tekenen, schrijven, … door gebruik te maken van je kwaliteiten en interesse zoeken we naar je krachten! Ik maak gebruik van gesprekstechnieken, spelen, bouwen, knutselen, relaxatieoefeningen, visualisaties, ... Bedoeling is om op een laagdrempelige manier contact te maken en de kinderen zelf oplossingen te laten ontdekken. Zo  krijgen ze zelf inzicht in hun eigen manier van zijn en denken.

Ik wil weten wat je denkt, wat jouw plannen en ideeën zijn.

Zo gaan we samen op weg om jou terug te doen stralen! Stap voor stap.

 

 

Auticoaching

Doorheen mijn loopbaan heb ik veel kinderen, jongeren en ouders met autisme leren kennen. Door hen te ontmoeten en met hen samen te werken, hebben ze mij doen inzien dat de wereld niet 'zo helder' is dan dat ze lijkt...  

 

Kinderen en jongeren met het autismespectrumstoornis denken anders, zij hebben me geleerd om ook op een andere manier te kijken naar de omgeving en te communiceren. Het omgaan met ASS is mijn specialiteit geworden en daardoor wil ik graag kinderen, jongeren maar ook volwassenen helpen in het omgaan met hun autisme. 


Kennismakingsgesprek

Dit is een oriënterend telefonisch gesprek in het kader van een kennismaking.
Heb je graag wat meer info over wat coaching voor jou of voor je kind kan betekenen? Dan kunnen we telefonisch hierover afstemmen. Wat is er nodig en kan ik hierin iets betekenen?
Wanneer we beiden een goed gevoel hebben om aan de slag te gaan, plannen we een intakegesprek. 

Stap 1

Gratis


Intakegesprek

Tijdens het intakegesprek gaan we dieper in op de zorgvragen van je kind/jongere of van jou als ouder. Dit om zo concreet en helder mogelijk te kunnen starten. We maken een beeld op van wat de hulpvraag en de ondersteuning kan zijn. Doorheen het traject blijven we praten en luisteren om de juiste weg op te gaan.

Stap 2

70 euro

(gratis bij trajectafname)


Begeleiding

Na de intake doe ik een trajectvoorstel waarvan je vantevoren weet wat de coaching zal kosten.
Samen overleggen we welke vragen we willen ondersteunen met welke doelen. We bekijken ook met welke data en frequentie we dit haalbaar zien.


Elk traject is anders en wordt op maat uitgewerkt en aangepast. Je start sowieso met het kennismakingstraject. Het is heel belangrijk om tijd en ruimte te maken voor het vertrouwen tussen mij en het kind/de jongere. Daarom zullen de eerste sessies vooral in het teken staan van kennismaking en verbondenheid. Hierdoor zal het hele coachingstraject meer kans hebben op slagen.  

 

Een sessie duurt ongeveer een uur.

Wat de sessies inhouden is afhankelijk van de zorgvraag én het kind. Elk kind is anders dus ook elk traject.

In een traject zitten steeds de intakegesprekken, individuele sessies, onderonsjes, tussentijds contact en evaluaties inbegrepen.

Ik vertrek steeds met de kwaliteiten en interesses vanuit het kind en dit vanuit de belevegingswereld van zijn of haar noden.

Stap voor stap gaan we op weg naar ZO HELDER!

Stap 3

Een traject start vanaf 350 euro.

Kennismakingstraject

- Intakegesprek 

- Ongeveer 4 individuele sessies

- Materialen

- Tips & adviezen

- Onderonsje met ouder(s) / gezin 

 

 


Gesprek

Aan het einde van het kennismakingstraject vindt er een evaluatiegesprek (onderonsje) plaats waarin we het kennismakingstraject bespreken en een verder traject of losse sessies plannen.

Wanneer er een intensieve ondersteuning nodig is maken we samen vorm van een volgend traject en bepalen we de sessies & kosten. 

Het kan ook zijn dat er gewoon opvolging nodig is of af en toe langs te komen. Dan spreken we van losse sessies. 

 

Stap 4

60 euro 


Onderonsjes ouders

Ouders kennen hun kind het beste! Door naar jullie te luisteren en aandacht te geven voor wat jullie belangrijk vinden, kan ik samen met jullie kind het traject doen slagen. Elk kind, elke ouders is anders. Elk gezin is anders. Het hele traject is dus op maat en zal tussendoor afgestemd moeten worden. Tussen de sessies door houden we regelmatig een evaluatiegesprek, hierdoor passen we het traject aan of ronden we het af wanneer je kind/jongere er klaar voor is.

Deze zitten in het traject ingerekend maar kan steeds extra aangevraagd worden. 

 

60 euro