Volwassenen

Als ouder

Met ouders probeer ik tijdens coachingstrajecten met een kind of jongeren, de belevingswereld van hun zoon of docher te ontdekken en in beeld te brengen.

Samen zoeken we naar de knelpunten en naar de oplossingen in het omgaan met je kind.

Bij persoonlijke trajecten doe ik dit door bij het intakegesprek de hulpvraag zo concreet mogelijk en helder proberen te maken. We maken een beeld op van wat de hulpvraag en de ondersteuning kan zijn. Doorheen het traject blijven we praten en luisteren om de juiste weg op te gaan.

Elk kind, elke ouder is anders. Elk gezin is dus anders. Zo maken we een traject op maat.  

 

Als gezin

Naast persoonlijke trajecten probeer ik ook een brug te bouwen tussen verschillende gezinnen. Mijn missie is om ouders samen te brengen en te doen groeien.  We zitten allemaal met dezelfde verhalen en vragen. Doe ik het wel goed?  Wat als...? De ene dag voelen we ons de multitasker op en top, de andere dag dé ploetermoeder (of vader!).  Super normaal maar niets is dan zo fijn om elkaar te beluisteren en te inspireren in opvoeding. Ook wij hebben veerkracht nodig, toch?

Want, niet perfect is ook goed.

 

1-1 coaching 

- loopbaancoaching


Hieronder mijn aanbod!